Vårt miljøansvar

I Baker Brun engasjerer vi oss aktivt for å bidra til et bedre miljø og en bærekraftig utvikling.

Baker Brun forplikter seg til å bidra med interne retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis gjennom å:
Bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakers rettigheter og unngå korrupsjon og smøring.
Vi stiller krav til våre leverandører av varer og tjenester.

Bærekraftig produksjon

Baker Brun har de beste forutsetninger for å representere bærekraftig produksjon av matvarer. Vi produserer ulike typer brød og bakervarer, hvor mesteparten er kornbaserte matvarer. Korn er et næringsmiddel som krever svært lite foredling og energi før det kan benyttes som mat. Brød og bakervarer har ett av de laveste Co2-avtrykkene innen matproduksjon.

Arbeid mot svinn

Baker Brun var den første bedriften i Hordaland til å inngå en samarbeidsavtale med Too Good To Go. Via dette samarbeidet har Baker Brun reddet over 145.000 poser med mat, tilsvarende ca 150 tonn med mat fra å bli til dyrefôr, og heller konsumeres som menneskemat.

På denne måten har Baker Brun kuttet svinnet sitt med over 60%.

Forskningsprosjekter

Baker Brun er med på en rekke forskningsprosjekter sammen med blant annet Nofima. Det jobbes også på tvers av bransjer for å se på utnyttelse av ressurser. Det pågår blant annet et felles prosjekt der vi ser på utnyttelse av restråstoff fra andre bransjer som kan benyttes inn mot bakerbransjen.

Innovative pakkeløsninger skal i tillegg bidra til økt holdbarhet av ferske brød, og redusert bruk av plastmaterialer som vil bidra til økt bærekraft i verdikjeden for bakervarer.  Det er gjennomført et kundeprosjekt hvor vi har gått fra foringsposer i plast til dekke i papir. Dette gir en høyere kvalitet på varene, i tillegg til en miljøbesparelse. Innad i konsernet (Cernova) har nylig en av de ansatte tatt en doktorgrad/PhD i Industridesign, med fokus på hvilke tiltak som kan gjøres på emballasje, prosess, og/eller produkt for å gjøre effektiviseringstiltak i verdikjeden som gir redusert miljøkostnad for samfunnet.

Selskapets emballasje

I Baker Brun bestreber vi oss på kontinuerlig forbedring av vår emballasje.  Vi følger de krav og retningslinjer som settes for bransjen, samtidig som vi er opptatt av å bruke gjenvinnbar og resirkulerbar emballasje for å ta vare på miljøet. Optimalisering av fyllingsgrad kartonger og paller gjør at vi bidrar til å spare samfunnets miljøregnskap for unødig frakt av luft og overdreven bruk av tungtransport på norske og europeiske veier.

Selskapet benytter seg i dag av svært lite plast i produksjonen.

Baker Brun er medlem av Grønt Punkt:  https://www.grontpunkt.no/, og har gjennom disse tatt plastløftet med målsetning ytterligere reduksjon i forbruk av plast fremover.

Transport

Baker Brun transporterer en betydelig mengde produkter ut til våre kunder hver eneste dag. Det er derfor både naturlig og viktig for oss at våre transportleverandører har en miljøvennlig drift og målsetninger om stadige forbedringer:

Våre transportører benytter seg i dag av biler med Euro 6-motorer, med filterteknologi som minimaliserer utslipp. Transportørene har i tillegg en kontinuerlig målsetning om å fornye flåten med mer miljøvennlige kjøretøy, og ser på overgangen til elektriske biler, så snart kapasitet og rekkevidde er i tråd med bilenes kjøreplan.

Baker Brun leverer kortreiste bakervarer, og det jobbes kontinuerlig med optimalisering av fyllingsgrader og minimering av transporterte kilometer på både inngående råvarer og ut til sluttkunde. Baker Brun får i dag de fleste råvarer fra lokale leverandører, og melet hentes kortreist fra Norgesmøllenes anlegg i Vaksdal.